Evijärven luontopolku

Evijärven kunta on päättänyt toteuttaa luontopolun Evijärven Jokikylään Uittomieskämpän läheisyyteen (63°22’09.8″N 23°31’20.6″E). Luontopolku sijaitsee Evijärven kunnan keskustasta 2,7 km itään kohti Kaustista. Luontopolku kulkee kolmen maanomistajan maa-alueilla, joiden kanssa on tehty reittisuunnitelma kulkupaikoista.
Kokouksessa luontopolun suunnittelussa oltiin yksimielisiä polun rakentamisesta ja sijainnista. Luontopolusta on tarkoitus tehdä noin 3,5-4 kilometriä pitkä kokonaisuus, joka kulkee suo-osuudelle rakennettavilla pitkoispuilla ja metsäsaarekkeissä sekä kangasmetsän osuuden metsäpolkua pitkin. Luontopolun kaavailtu alue on ehdoitta Evijärven hienoimpia luonnossa liikkumisen alueita, joissa on koettavissa hienot monipuoliset maisemat ja luonnon monimuotoisuus.
Hankkeessa on tarkoituksena hyödyntää jo osittain olemassa olevia tampattuja polun osuuksia, mutta luoda myös uusia kulkureittejä. Lisäksi alueella on jo olemassa oleva laavu, jota hyödynnetään hankkeessa. Laavua on tarkoitus kunnostaa sekä
siistiä aluetta käyttöön sopivaksi. Laavun lähelle rakennetaan 2-3 metriä korkea maisematorni, josta suoalue näkyy kauniisti. Luontopolku merkitään viitoin, opastein ja infotaululla. Pöytäryhmä tilataan paikalliselta yrittäjältä ja se tehdään hirrestä.
Evijärven luontopolun rakentamisen tarkoituksena on rakentaa laadukas ja innostava luontoliikuntapaikka kaikkien evijärveläisten tasavertaiseen käyttöön. Luontopolun rakentamisen tarkoituksena on kehittää Evijärven kunnan liikuntapalveluita ja täydentää puutteellisia luontoliikuntamahdollisuuksia. Luontopolun rakentamisen tavoitteena on lisätä evijärveläistän yleistä hyvinvointia sekä yhdistää Uittomieskämpän alueesta kokonaisvaltainen lähiliikuntaympäristö, joihin kuuluvat myös  Uittomieskämppä ja rakenteilla oleva tukkilaisrata. Evijärven luontoliikuntamahdollisuuksia on lähdetty kehittämään lähiliikuntatyörymän sekä kunnan tilaaman liikuntapaikkasuunnitelman johdolla.

Hankkeen numero 99410, yleishyödyllinen investointi.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Evijärven kunta, yhteyshenkilö Mika Koskela.
Hankkeen kustannusarvio 33 250,00 €
Julkinen tuki 31 298,22 €
Yksityinen rahoitus 1 951,78 €
josta talkootyötä 1 950,00€

Scroll to Top