Ekohovin lahtivaja

Ekohovin lahtivaja hankkeen tavoitteena on rakentaa Ylihärmään elintarvikemääräysten mukainen lahtivaja. Lahtivaja rakennetaan Ylihärmän Metsästysyhdistyksen omistamalle maalle, jossa jo sijaitsee mestästysmaja sekä ampumarata. Lahtivaja tulee palvelemaan koko yhdistyksen jäsenistöä ja muita mahdollisia käyttäjiä. Tilat mahdollistavat riistan oikean ja laadukkaan käsittelyn sekä erilaisten lihankäsittelykurssien järjestämisen.

Hankkeen numero 66360, yleishyödyllinen investointi.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Ylihärmän metsästysyhdistys ry, yhteyshenkilö Jyrki Holm.
Hankkeen kustannusarvio 58 300,00 €
Julkinen tuki 29 150,00 €
Yksityinen rahoitus 29 150,00 €
josta talkootyötä 14 562,0 0 €
Hankeaika 1.02.2018 – 31.12.2019
Scroll to Top