Pysy polulla!

Pysy polulla oli teemahanke, jossa suunniteltiin ja toteutettiin pienimuotoisten reitistöjen merkintää ja kiintorastiverkostoja. Hanke oli käynnissä lokakuusta 2016 vuoden 2018 loppuun asti. Tavoitteena oli, että reitistöt ovat ovat helposti löydettävissä ja niissä on turvallista kulkea. Hanketta hallinnoi Aisapari ry ja toimenpiteitä toteuttivat Alajärven 4H-yhdistys, Alahärmän Kisa ja Lapuan Virkiä.

Alahärmän Jouttikallion kiintorastiverkosto

Pysy polulla -hankkeessa päivitettiin Alahärmän Jouttikallion alueen suunnistuskartta sekä suunniteltiin ja toteutettiin kiintorastiverkosto alueelle Alahärmän Kisan toimesta. 

Kiintorastiverkosto tarjoaa matalankynnyksen aloittamisen mahdollisuuden myös uusille suunnistuksenharrastajille. Suunnistus on lajina ympäristöystävällinen, eikä vaadi kalliita välinehankintoja. Hankkeella parannetaan alueen harrastusmahdollisuuksia ja sitä kautta vaikutetaan alueen elinvoimaisuuteen ja vetovoimaisuuteen. 

Kiintorastiverkoston valmistuttua reitillä järjestetään opastettuja kiintorastikierroksia. Kiintorastiradan toivotaan lisäävän kiinnostusta erityisesti kuntosuunnistusta kohtaan, ja tuovan uusia harrastajia myös alueen kuntosuunnistustapahtumiin. Kiintorasteja on mahdollisuus käyttää myös omatoimiseen suunnistusharjoitteluun. Kiintorastiverkostoa voivat hyödyntää esimerkiksi koulut liikuntatunneilla. Kouluyhteistyön toivotaan kannustavan nuoria tutustumaan suunnistukseen. 

Joutikallion kiintorastiverkoston suunnittelu tehtiin talkootyönä. Myös karttojen piirtäminen ja laminointi tehtiin talkoilla.  Talkootyönä tehtiin myös kiintorastien vieminen maastoon.  Tarvikkeet kuljetettiin maastoon pääosin traktorilla ja mönkijöillä, mahdollisimman lähelle sijoituspaikkaa.   Talkoilla järjestettiin opastettuja kiintorastikierroksia uusille suunnistuksen harrastajille ja talkoilla toteutettiin myös yhteistyötä koulujen kanssa.

Luontokohteita esittelevät kyltit Alajärven keskustan kuntoradalle

Alajärven 4H-yhdistys toteutti kyltit Alajärven kuntoradalle. Rata sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa, ja se on suosittu retkeilyreitti. Reitin pituus on kaikkiaan noin kuusi kilometriä ja sitä käyttää arviolta 30-80 henkilöä päivittäin. Reitti on turvallinen, esteetön ja selkeä kaikenikäisille luonnossa liikkujille. Esteettömyys mahdollistaa reitillä kulkemisen myös apuvälineiden, pyörätuolin tai lastenvaunujen kanssa. Reitille on rakennettu pysähtymispaikoiksi Karhulaavu ja Paukunlaavu, joissa on hyvät tulentekopaikat ja erinomaiset paikat eväiden syöntiin.   

Kyltit toteutettiin laadukkaasti ja ajanmukaisesti. Lähtöpaikalla on iso opastekyltti, jossa esitellään reitistön kokonaisuus. Reitin varrella olevissa kylteissä on tietoa kuntoradan reitistöstä ja luontokohteista.  Kyltityksellä halutaan herätellä liikkujaa pysähtymän ja havainnoimaan ympäröivää luontoa sekä herätellään mielenkiintoa luonnon seuraamiseen eri vuodenaikoina.   

Pysy polulla -hankkeeseen palkattiin nuori luonto- ja ympäristöalan ammattilainen osa-aikaiseksi hanketyöntekijäksi kyltityksen suunnitteluun ja kylttien toteutukseen. Kylttien suunnittelua tehtiin talkootyönä yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.  Suunnitteluun käytettiin kaikkiaan 123 talkootyötuntia. Kylttien pystytyksessä talkootyötä tehtiin 90 tuntia. 

Kiintorastiverkostot Simpsiölle ja Ritamäelle

Suunnistus on Lapualla yksi suosituimmista liikuntalajeista, joka liikuttaa eri ikäisiä liikkujia. Yhä enemmän suunnistusseuroilta tiedustellaan karttoja omaehtoiseen suunnistamiseen ja luonnossa liikkumiseen. Tarkkoja suunnistuskarttoja kyselevät mm. suunnistajat, marjastajat, metsästysseurojen edustajat sekä koulujen liikunnasta vastaavat opettajat. Nykypäivänä on saatavilla monia kohtuullisen tarkkoja ja ajanmukaisia karttoja (mm. kansalaisen karttapaikka, retkikartta.fi, jne.) sähköisessä muodossa, mutta suunnistuskartan tarkkuuteen näillä kartoilla ei päästä.  

Pysy polulla hankkeen avulla Lapuan Virkiä loi Lapualle kahteen paikkakunnan suosituimpaan ulkoliikuntapaikkaan –Simpsiölle ja Ritamäelle- kaikille luonnossa liikkujille helposti saatavilla oleva luontoliikuntapaikka. Kiintorasteja on rakennettu Simpsiölle 30 kpl ja Ritamäelle 20 kpl. 

Molemmilla alueilla nyt rakennettu kiintorastiverkosto monipuolistaa jo olemassa olevien luontoreitistöjen ja kuntoradan käyttöä. Molempien maastojen suunnistuskartat on ajantasaistettu sekä ammattikartoittajien että Lapuan Virkiän suunnistajien toimesta hankkeen aikana. Tämä on parantanut myös Virkiän suunnistusjaoston harjoitus ja kuntorastitoimintaa. 

Lue lisää

Pysy polulla

Teemahanke, jossa suunnitellaan ja toteutetaan pienimuotoisten reitistöjen merkintöjä ja kiintorastiverkostoja Tavoitteena, että reitistöt ovat ovat helposti löydettävissä ja niissä on turvallista kulkea. Hanketta hallinnoi Aisapari ry ja toimeniteitä toteuttivat Alajärven 4H-yhdistys, Alahärmän Kisa ja Lapuan Virkiä. Kustannuarvio, Koordinointi 6 000, julkinen tuki 6 000 euroa Toimenpiteet 27 017,50 julkinen tuki 16 210,50 yksityinen rahoitus 10

Lue lisää »
Scroll to Top