Maailmalle omien vahvuuksien ja perinteiden avulla

Maaseudun kehittämistyötä tehdään joka puolella Eurooppaa. Kansainvälinen toiminta on yksi Leader-toimintatavan kantavista periaatteista. Suomi on yksi Euroopan aktiivisimmista kansainvälisten Leader-hankkeiden toteuttajista.

Leader Aisapari haluaa edistää toiminta-alueensa kansainvälisyyttä. Ponnistamme maailmalle omien vahvuuksien ja perinteiden avulla. Tavoitteena on löytää uusia ideoita ja ratkaisuja Aisaparin toiminta-alueen kehittämisessä esiin tulleisiin ongelmiin sekä saada aikaan uutta ja uudenlaista yhteistyötä eri maaseutualueiden välillä.

Aisaparin Kortesjärvellä järjestämä kansainvälinen Erasmus+ nuorisovaihto lokakuussa 2021. Vaihtoon osallistui Aisaparin alueen nuorten lisäksi saksalaisia ja ruotsalaisia nuoria.

Kansainvälistymisen avulla halutaan myös luoda edellytyksiä maaseudun elinkeino- ja työllisyysmahdollisuuksien sekä hyvinvoinnin lisäämiselle. Lisäksi yhteistyön avulla näkemys omasta kotiseudusta ja paikallisesta identiteetistä jäsentyy ja syntyy ymmärrys erilaisten alueiden ja ihmisten samanarvoisuudesta. Parhaimmillaan kansainvälinen yhteistyö tuo alueen asukkaille ja toimijoille uusia ajatuksia, ideoita ja toimintatapoja.

Edellisellä ohjelmakaudella Aisaparin alueella vahvistettiin vanhoja ja löydettiin uusia kumppanuuksia sekä saatiin monta hyvää pään avausta kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön, jolle toivotaan jatkoa myös tällä uudella kaudella. Kansainvälisiä kumppaneita Aisaparilla on tällä hetkellä n. 30 yhdestätoista eri Euroopan maasta. Kansainvälisiä Leader-hankkeita rahoitettiin edellisellä kaudella kymmenen, esimerkiksi FRANSU – bioenergian monet mahdollisuudet ja Valon Taitajat – hanke. Aisaparin omia kv-hankkeita olivat mm. Rural Working Hubs, Outdoor Leader ja Twinning Villages.

Aisaparin kansainväliset kumppanit Euroopassa

Aisaparilta saa apua kansainvälisten hankkeiden suunnitteluun sekä kumppaneiden ja sopivan rahoitusohjelman etsintään. Kansainvälisen Leader-hankkeen suunnittelussa kannattaa heti alkuvaiheessa olla yhteydessä Aisapariin, sillä hankkeiden valmisteluun tarvitaan mukaan oma paikallinen Leader-ryhmä. Kansainvälisyyteen liittyvissä asioissa teitä auttaa Aisaparilla Ellinoora Takala.

Ellinoora on nuori aikuinen, jolla on pitkät luonnonvaaleat hiukset. Hän katsoo suoraan kameraan ja hymyilee leveästi. Hänellä on ystävällinen katse.

Ellinoora Takala

0400 152 171 / tnc@aisapari.net

Tutustu kansainvälisiin hankkeisiin

Kuvassa on hankkeeseen osallistuneita kyläläisiä Aisaparin alueelta, Ranskasta ja Espanjasta, ja se otettiin Villa Väinölän edustalla Alajärvellä kesäkuussa 2022.

Kansainvälistä ystävyyskylä toimintaa

Twinning Villages -hanke Twinning Villages oli Aisaparin hallinnoima kansainvälinen ystävyyskylähanke, joka alkoi maaliskuussa 2020. Hankkeen aikana luotiin kolmelle Aisaparin alueen kyläyhdistykselle (Luoma-aho, Itäkylä ja Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti) pohja ystävyyskylätoimintaan. Kansainvälisinä kumppaneina toimivat GDR Valle del Guadalhorce Espanjasta sekä Grand Pic Saint-Loup ja Bouillon Cube Ranskasta. Espanjasta hankkeeseen osallistui seitsemän kylää (Alhaurín el

Lue lisää »

Valontaitajat Light artist

Hankkeessa innostetaan Aisaparin alueen nuoria ammattimaiseen valo- javideokuvaustyöskentelyyn.Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.Hallinnoija: Lapuan kaupunki, yhteyshenkilö Sakari Hanhimäki.Hankkeen kustannusarvio 30 000,00 €Julkinen tuki 27 000,00 €Yksityinen rahoitus 3 000,00 €  Hankeaika 1.1.2021-31.12.2022.  

Lue lisää »

Geocooperation Germany–Finland

Hanke on kansainvälinen kehittämishanke kahden perusteilla olevan geoparkin välillä, suomalaisen Lappajärven Kraatterijärven geoparkin (Impact Crater Lake Geopark) ja saksalaisen Sachsen Mitte geoparkin välillä. Hankkeen tavoitteena on tukea näiden kahden kohteen kehittämistä kansainvälisiksi Unescon sertifioimiksi geopark kohteiksi. Toimenpiteinä on vaihtaa hyviä käytänteitä geopark toiminnan organisoimisesta ja Unescon geopark-kriteerien täyttämisestä. Lisäksi vaihdetaan

Lue lisää »

Twinning villages

Hankkeessa luodaan kolmelle Aisaparin alueen kylälle (Luoma-aho, Itäkylä ja Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti) pohja ystävyyskylätoimintaan. Hankkeessa lisätään kansainvälistä toimintaa Aisaparin kylille ja luodaan kylille mahdollisuus saada uusia ideoita toimintansa ja palveluiden kehittämiseen omilla kylillään järjestämällä vierailuja muihin EU-alueen kyliin ja tutustumalla kohdemaiden kulttuuriin. Hankkeessa on mukana kolme kylää Aisaparin alueelta: Luoma-aho (Alajärvi), Itäkylä

Lue lisää »

Rural working hub

Rural working hub: creating communal working spaces for entrepreneurs an telecommuters -hanke etsii hyviä toimintamalleja ja jaetaan tietoa sekä hyviä käytänteitä etätyötilojen/ yhteisöllisten työtilojen suunnittelusta sekä toimintaperiaatteista. Hanke kokoaa olemassa olevat etätyötilat yhteen ja löydettäväksi sähköisesti sekä edistää uusien etätyötilojen syntymistä sekä tiloista tiedottamista. Kansainvälinen yhteistyöhanke, kumppanina Longford Local Community

Lue lisää »

Nordic Baseball Diplomacy Program

Vimpelin ja Lappajärven kuntien kansainvälistymishankkeen tarkoituksena on luoda noin puolentoista vuoden mittaisella hankkeella rakenteet Järviseudun kansainvälistymiseen. Tavoitteena on hankkeen aikana aloittaa kummikaupunkitoiminta pesäpallon ja Geopark-teeman avulla yhteistyössä Vimpelin Vedon, LaVen ja paikallisten matkailutoimijoiden kanssa. Hanke kehittää Vimpeliä, Lappajärveä ja Järviseutua kulttuuridiplomatia-kampanjalla. Rakenteiden luomisen jälkeen kampanja tähtää paikallisen viennin, tuonnin ja

Lue lisää »

FRANSU – Bioenergian monet mahdollisuudet

Hanketta toteutetaan yhteistyössä Ranskassa sijaitsevan Dinan Agglomération alueen kanssa. Yhteistyöllä halutaan edistää osapuolten aluekehitystä, samalla kehittäen näiden kahden maaseutualueen välistä yhteistyötä. Ydintavoitteena on tiedonvaihto erilaisten uusiutuvien energiajärjestelmien ja -ratkaisujen sekä metsäenergian tehokkaamman hyödyntämisen osalta. Hankkeen numero 98661, kehittämishanke. Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä. Hallinnoija: Thermopolis Oy, yhteyshenkilö Pauli

Lue lisää »

Kansainväliset mallit ikääntyvien avuksi

Kansainväliset mallit ikääntyvien avuksi on kansainvälisiä parhaita käytäntöjä ja malleja ikäystävälliseen toimintaan kartoittava esiselvityshanke. Hankkeessa haetaan mallia kansainvälisiltä osaajilta ja tuotetaan niistä käytännön esimerkkejä ja tutkimustietoa sisältävää materiaalia. Hankkeen tarkoituksena on kannustaa etenkin palvelualan toimijoita ikäystävälliseen palveluiden muotoiluun. Hankkeen numero 65812, esiselvityshanke. Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä. Hallinnoija:

Lue lisää »
Scroll to Top