Kylämaisema kohenee yhteistyöllä

Jokaisella on varmasti käsitys siitä, millainen on vaikkapa kauhavalainen maisema. Maisema on oleellinen osa Kauhavan historiaa ja imagoa. Samalla se on tärkeä osa ihmisten arkea. Maisemaa kuitenkin muuttuu ajan kuluessa, ja ihmisen muokkaamaa maisemaa tulee myös hoitaa, jos sen halutaan säilyvän.  

 Härmänmaan 4H-yhdistys toteutti vuosina 2010-2014 laajan hankkeen, jossa kannustettiin kyliä ja kyläläisiä osallistumaan ja ottamaan vastuuta maiseman hoidosta. Tavoitteena oli saada kaiken ikäisiä ihmisiä havainnoimaan maisemaa ja osallistumaan yhteisiin maisemanhoitotöihin. Yhteisillä talkoilla on myönteistä vaikutusta myös yhteisöllisyyteen sekä henkiseen ja fyysiseen jaksamiseen.

Hankkeessa järjestettiin teematapahtumia, kampanjoita, seminaareja, neuvontaa, kyselyjä ja kyläkierroksia. Lisäksi tehtiin joitakin pienimuotoisia suunnitelmia jonkin kylälle tärkeän kohteen kohentamiseksi. Yhdessä kaupungin kanssa toteutettiin kylien opastekyltitys. Osallistujia perehdytettiin maisemasuunnittelun perusteisiin, jotta kylillä ja pihoissa voitaisiin itsekin suunnitella parannuksia. Hankkeen aikana tehtiin lähes 20 suunnitelmaa pieniin kohteisiin.

Kylien maisemien kehittäminen ja suunnittelu on aina yhteistyötä. Kukaan ei voi käskyttää toista omien kiinteistöjen hoidossa, mutta yhdessä keskustellen päästään kaikkia tyydyttävään lopputulokseen. Hyvä esimerkki yhteistyöstä on Vimpelin Sääksjärven kylä, jossa tehtiin VILI-koordinointihankkeessa yhteinen järven maisemasuunnitelma, joka myös toteutettiin talkoilla. Saatiin vaihtelevaa, avointa maisemaa, mutta myös lintujen pesäpaikat säästyivät ja pihoilla säilyi oma tunnelma. Maisemoinnin tärkein työvaihe onkin kyläläisten kuuleminen, sen jälkeen kaikki sujuu! 

Scroll to Top