Jätevedet hallintaan kyläyhdistyksen voimin 

Huoli ympäristöstä sai Lappajärven länsirannan asukkaan tarttumaan toimeen vuonna 2014: Jätevesien käsittelystä oli saatu tietoa vuosien varrella mm. LappajärviLife-hankkeesta ja kyläläiset halusivat saada jätevesien käsittelyn kuntoon. Järvi on tärkeä osa kylän identiteettiä ja ymmärrys sen likaantumisesta sai toimimaan.  

Kyläläiset hakivat Leader-rahoitusta, jolla teetettiin viemäröintisuunnitelma järven länsirannan kyliin. Suunnitelma teetettiin asiantuntijalla, mutta kyläläiset osallistuivat hankkeen toteutukseen järjestämällä tiedotustilaisuuksia, kirjoittamalla tiedotteita ja kommentoimalla suunnitelmia. Asia koettiin tärkeäksi, ja asukkaat saatiin mukaan osallistamalla heidät suunnitteluun. Näin viemäröintiin saatiin riittävästi liittyjiä ja se voitiin myös toteuttaa pian suunnitelman valmistuttua.  

Hankesuunnittelu ja kilpailutukset tällaisissa hankkeissa vaativat nekin asiantuntemusta, ja kyläyhdistys teki yhteistyötä kunnan teknisen toimen kanssa. Siellä katsottiin, että kilpailutus ja suunnittelu etenevät niin, että hanke on myös toteutettavissa.  

Viemäröinti on nyt toteutettu ja se tulee näkymään järven kunnossa pitkälle tulevaisuuteen. Ravinnekuormituksen vähentäminen on tärkein järven kunnostuksen toimenpide. Kun kuormitus vähenee, vähenevät myös siitä johtuvat ongelmat kuten rehevöityminen, happikadot ja kalaston muutokset.  

Lue lisää hankkeesta

Länsirannan viemäröintisuunnitelma

Hallinnoija Lappajärven Länsirannan kyläyhdistys ry Yhteyshenkilö Maarit Ahola Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä. Hankkeen tarkoituksena on viemärisuunnitelman teettäminen Lappajärven länsirannan kyliin Tarvolasta Ylitaloon Ollin kylässä. Hankkeen kustannusarvio 40 000 € Tuki (eu+valtio+kunta) 36 000 € Yksityinen rahoitus 4 000 € josta talkootyötä 1 000 € Hankeaika 1.10.2015-31.3.2017 Toteutusalue Lappajärvi Länsirannan_viemäröinti_loppuraportti

Read More »
Scroll to Top