Green Care tutuksi Järviseudulla

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Toiminnassa käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Näitä ovat muun muassa ratsastusterapia ja sosiaalipedagoginen hevostoiminta, sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta, maatilojen kuntouttava toiminta sekä ekopsykologian menetelmät. Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä ammatillisesti.   

 Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä. (lähde: Green Care Finland) 

Järviseudulla toiminta oli vielä melko tuntematonta ja siksi Järviseudun ammatti-instituutissa päätettiin toteuttaa Green Caren mahdollisuuksia esiin tuova hanke. Jami Green Care -hanke järjesti tutustumisretkiä toimiviin Green Care-yrityksiin, esitteli mahdollisuuksia ja kokosi paikallisen verkoston asiasta kiinnostuneita yrittäjiä ja kehittäjiä.

Hankkeessa myös kokeiltiin konkreettisesti erilaisia työmuotoja. Näin osallistujat pääsivät näkemään, mitä toiminnan järjestäminen voi olla ja mitä se vaatii. Pilotteja järjestettiin niin kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille, nuorten työpajalle kuin maahanmuuttajillekin. Verkosto suunnitteli aistipolkuja, hyvinvointipolkuja ja yhteisökasvimaan.  

Hanke onnistui kokoamaan aktiivisen ja innostuneen verkoston Green Care- toimijoita. Nämä osallistuivat maakunnalliseen pilottikoulutukseen ja osa on ollut mukana myös Jamin toteuttamassa yritysryhmähankkeessa. Jami Green Care -hankkeen aikana perustettiin kaksi Green Care-palveluja tuottavaa yritystä.  

Uusien toimintatapojen käyttöönotto vaatii aikaa ja eri toimijoiden yhteistyötä. Green Care -toiminnalle on tyypillistä, että toiminnan järjestää yritys ja tilaaja on julkinen sote-palveluiden järjestäjä. Monelle sote-toimijalle uusi tapa toimia on ollut ensin hankala hahmottaa. Juuri siksi tarvitaan hankkeita, jotka tekevät toimintaa tunnetuksi ja mahdollistavat kokeilut. Kun asia tulee tutuksi, sen hyödyntäminen helpottuu. 

Jami Green Care- hankkeen voi sanoa olevan osaltaan myös coworking-tila HUBI25:n ilmeen taustalla: Luontoelementtien hyödyntäminen näkyy niin sisä- kuin ulkotiloissakin alajärveläisellä yhteisötoimistolla.  

Lisätietoa hankkeesta

Jami Green Care

Hallinnoija: Järviseudun ammatti-instituutti, yhteyshenkilö Henna Latvala. Parannetaan Green Care -toiminnan mahdollisuuksia alueella. Kartoitetaan yrittäjiä ja asiakasryhmiä sekä edistetään toimijoiden verkostoitumista alueella. Tehdään GC-toimintaa tunnetuksi järjestämällä tiedotustilaisuuksia, tutustumisretki, menetelmätyöpajoja ja pilotteja. Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä. Hankkeen kustannusarvio  32 480 € Julkinen tuki 29 232 € Yksityinen rahoitus 3 248 € Hankeaika 1.8.2016-31.7.2017 Toteutusalue: Alajärvi,

Lue lisää »
Scroll to Top