Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Aisapari ry
Loppusuora 9, 62200 Kauhava
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Y-tunnus 1597255-8, rekisterinumero 177.715, kotipaikka Kauhava

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mervi Niemi-Huhdanpää Osoite
Loppusuora 9, 62200 Kauhava
aisapari@aisapari.net

Rekisterin nimi
Aisaparin jäsen-, asiakas- ja uutiskirjerekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käsitellään jäsenyyksien hallinnointiin ja tiedonvälitykseen.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja.
Nimi ja yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään, kun hän liittyy jäseneksi tai asiakkaaksi.
Tietoja ei saada luovutuksena muista rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto
Aineisto on suojattu säilyttämällä se lukitussa tilassa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattuja siten, ettei ulkopuolisilla
ole niihin pääsyä.

Tarkastusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Henkilön tulee ottaa yhteyttä rekisterin
yhteyshenkilöön tietojen tarkastusta varten.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista.
Virheellisen tiedon korjaamisesta tulee tehdä pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle.

Scroll to Top