Vedenottamon kunnostus

Menkijärven vesiosuuskunnan vanhojen alkalointialtaiden kunnostus ja altaiden suojarakennuksen rakentaminen uudelleen.
Alkalointiputket uusitaan, pumppujen automatisointi.

Hankkeen numero 193816, yleishyödyllinen investointi.   

Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.

Hallinnoija: Menkijärven Vesiosuuskunta, yhteyshenkilö Tero Rentola.

Hankkeen kustannusarvio 46 850,00 €

Julkinen tuki 23 425,00 €

Yksityinen rahoitus 23 425,00 €

Hankeaika 31.01.2022 – 30.06.2023.

Scroll to Top