Kraatterijärven georeitti

Kraatterijärven Georeitti: mielenkiintoisimmat geologiset kohteet Lappajärven törmäyskraatterin ympäristössä

Geologi, FT Teemu Öhman oli vuosina 2016–2017 Aisapari ry:n rahoittamassa ja Järviseutu-Seura ry:n hallinnoimassa Kraatterijärven Georeitti -hankkeessa suunnittelemassa yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen kollegojen kanssa geologista luontoreittiä, joka kiertää Euroopan suurimman kraatterijärven – Lappajärven – ympäri. Reitti esittelee monipuolisesti alueen maa- ja kallioperägeologiaa ja pieneltä osin myös historiaa.

Raporttia voi selata verkossa ISSUU-palvelussa.

Raporttia täydentävät verkossa olevat karttapalvelut. TÄSSÄ LINKISSÄ on Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkuna-palvelun avulla tehty Kraatterijärven Georeitin kartta kohdekuvauksineen. Punaisilla lipuilla on merkitty Kraatterijärven Georeitti -hankkeen kohteet.

Karttaikkunassa näkyvät myös isoilla mustilla ympyröillä kartoitetut Kauhavan ja Lapuan geologisesti merkittävät luonto- ja kulttuuriperintökohteet.

Paikkatietoikkuna tarjoaa myös mahdollisuuden tutkailla mm. maa- ja kallioperägeologisia karttoja, maastokarttaa,vinovalovarjostetta, ilmakuvaa ja Museoviraston Kulttuuriympäristön palveluikkuna (Kyppi) -tietokannan muinaismuistokohteita.

Alla olevassa Kraatterijärven Georeitin Google Maps -versiossa puolestaan esimerkiksi osoitetiedot ovat huomattavasti helpommin saatavissa. Google Mapsissa on kohdekuvausten lisäksi myös enemmän valokuvia kuin itse raportissa.

In English:

Scroll to Top