Kauhavan ja Lapuan geokohteet

Geologi FT Teemu Öhman on kartoittanut Aisaparin hankkeessa Kauhavan ja Lapuan geologisesti merkittävät luonto- ja kulttuuriperintökohteet.

Raportti luettavissa tässä linkissä.

Helposti saavutettavissa olevat kiinnostavat maa- ja kallioperäkohteet Kauhavan ja Lapuan alueella. Geologisten tekijöiden ja saavutettavuuden lisäksi täydentäviä valintakriteerejä ovat luonto-, maisema- ja kulttuurihistorialliset arvot. Punainen väri viittaa granitoideihin, keltainen metasertteihin ja muihin niihin liittyviin kiviin, sininen puolestaan maaperäkohteisiin. Neliöt ovat ”Vaasan graniitteja” ja tonaliitteja, timantit kiillegneissejä, rastit louhoksia ja tähdet mineraalikohteita. Standardimuikulat ovat drumliineja, sydämet kumpumoreeneja, ympyrät muinaisrantoja ja rantavalleja ja lainausmerkit harjumuodostumia. Luolat ja maisemakohteet on merkitty Google Mapsin näitä kohteita varten tarkoitetuilla symboleilla. HUOM! Koordinaatit osoittavat vain aluetta, eivät yleensä esimerkiksi tiettyä kalliopaljastumaa. Myöskään esimerkiksi kuvauksissa mainittujen polkujen tai laavujen kunnosta ei ole takeita!

Scroll to Top