Virtaa uusissa uomissa

Virtaa uusissa uomissa − strategia, jossa ideana on pienten purojen muodostama innostuksen, ideoiden ja kehittämisen virta.

Aisaparin strategia vuosille 2023-2027 on nimeltään ”Virtaa uusissa uomissa”. Meillä on virtaa ja saamme ideat virtaamaan, kun yhdistämme voimamme. Uudet uomat syntyvät yhteistyöllä. Strategialla haluamme tukea pienten yritysten ja yhdistysten toimintaa sekä uudistumista, edistää hyvinvointia, osaamista ja sopeutumista muuttuvaan maailmaan.  

Vesi strategian teemana oli helppo valinta: Joet ja järvet ovat tärkeitä maiseman osia, historiallisia kulkuväyliä, elinkeinon lähteitä ja kotiseutumme rakkaita kohteita. Virta on myös energiaa, jota meillä riittää. Tavoitteemme on, että energiaa käytetään uudistumiseen ja alueen kehittämiseen. Maskottimme on Massiainen, järven syvänteissä jääkaudesta saakka elänyt sitkeä äyriäinen.  

Virtaa uusissa uomissa ei tietenkään tarkoita, että rahoitamme vain vesistöihin liittyviä hankkeita. Aisaparin toiminnan keskiössä ovat edelleen kylät, yhdistykset ja pienet yritykset. Yhteistyötä tehdään kuntien, kehittämisorganisaatioiden ja oppilaitosten kanssa ja ajatuksen on, että kaikkien hankkeiden takana on verkosto yhden toimijan sijaan. Näin hankkeiden vaikuttavuus paranee. Rahoitusta saavat hankkeet, jotka parhaiten toteuttavat strategian tavoitteita.  

Virtaa uusissa uomissa -strategian kehittämisen kärjet ovat

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt toteutukseen rahoitusta  6,6 miljoonaa euroa, ja tämä tullaan jakamaan hankkeille vuoteen 2027 mennessä. Lisäksi alueen kunnat osallistuvat rahoitukseen 1,6 miljoonalla ohjelmakauden aikana. 

Uuden rahoituskauden toteutus alkoi vuoden 2023 lopulla. Ensimmäiset hankkeet ovat nyt käynnissä ja tuloksia syntyy. Rahoitusta voi hakea jatkuvasti, hakemukset käsitellään hakujaksoissa, joista voit lukea lisää klikkaamalla seuraavia linkkejä:

Scroll to Top