Metsätalouden vesien suojelun tehostaminen Evijärven lähivaluma-alueella

Vuonna 2016 toteutetun hankkeen tavoitteena oli vähentää Evijärven läheisten metsäojitusalueiden aiheuttamaa kuormitusta Evijärveen. Vesistöön tulevan kuormituksen pienentäminen on tärkein järven tilaa parantava toimenpide. Kun kuormitus on saatu kuriin, hoitokalastus ja niitot tehoavat paremmin. Hankkeessa laadittiin suunnitelma, jossa kartoitettiin riskialttiita kuormituspaikkoja, joihin suunniteltiin vesiensuojelun edistämiseksi esim. kosteikko, pohjapato tai laskeutusallas metsäojitusalueelta tulevan vesistökuormituksen vähentämiseksi.  

Hankealueen koko tarkentui kartoituksessa lopulta 6300 hehtaariin ojitettua metsämaata Evijärven ympäristössä. Alue on enimmäkseen ojitettua turve- ja kangasmaata. Alueella on myös yksi turvetuotantoalue.

Vesiensuojelurakenteet suunnitteli Otso Metsäpalvelut oy. Maastotyöt tehtiin vuoden 2016 aikana ja suunnittelutyö maanomistajien kanssa jatkui vielä vuonna 2017. Evijärven kunta piti tärkeänä, että maanomistajille tiedotetaan suunnittelusta hyvissä ajoin ja ennen suunnittelutyön alkamista järjestettiinkin tiedotustilaisuus.  

Hanke on osa laajempaa Evijärven kunnostushanketta. Muita toimenpiteitä ovat muun ravinnekuormituksen pienentäminen sekä virtauksien parantaminen umpeen kasvavissa lahdissa ja salmissa.

Suunnitteluhankkeen tuloksena esitettiin rakennettavaksi neljä kosteikkoa ja yksi uusi laskeutusallas. Lisäksi esitettiin kunnostettavaksi yhdeksän olemassa olevaa laskeutusallasta. Suunnitelman perusteella näille rakenteille haettiin Kemera-tukea, joka myös saatiin. Yhtä lukuun ottamatta kaikki kohteet on toteutettu, ja viimeinenkin toteutetaan kesällä 2024.  

Ely-keskuksen sukeltaja pukee sukelluspukua päälleen. Kaksi henkilöä seisoo sukeltajan vieressä, toinen heistä katsoo kameraan.
Ely-keskuksen sukeltaja valmiina sukeltamaan kolme vuotta joessa kasvaneita raakkuja.

Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen Evijärven lähivaluma-alueella 

Evijärven lähivaluma-alueen metsäojitusalueiden vesiensuojelulliseen kunnostamiseen liittyvä toimenpiteiden kartoitus ja suunnittelu Evijärveen päätyvän, järven lähivaluma-alueelta peräisin olevan ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi. Hankkeen kustannusarvio 15 000,00 € Julkinen tuki 12 000,00 € Yksityinen rahoitus 3 000,00 € Hankeaika 10.10.2016-31.12.2017 Metsätalouden vesiensuojelu loppuraportti Evijärven kunta

Read More »

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Yhdessä ylöspäin -julkaisussa, joka jaettiin kotitalouksiin Aisaparin alueella keväällä 2024. Voit lukea julkaisun sähköisen version vierestä olevasta linkistä.

Scroll to Top