YYA

Härmien Kehittämisyhdistys ry:n hallinnoimassa hankkeessa aktivoidaan paikallisia yrityksiä ja yhdistyksiä yhteisiin kehittämistoimiin lähinnä matkailun ja teollisuuden alalla, mutta yhteistyötä tehdään kaikkien tahojen kanssa.  Laajasti ajateltuna matkailuun voidaan liittää myös palvelun ja kaupan alan yritykset.

Yhteistyöverkostoja luodaan niin yritysten kesken kuin myös yritysten ja yhdistysten kesken.

–Alueella on isoja kesätapahtumia, jotka vaativat valtavasti niin alueen yritysten kuin yhdistystenkin toiminnalta. Pyrimme rakentamaan yhteistyöverkostoja, jotta tapahtumajärjestelyt sujuisivat ja olisivat miellyttäviä niin tapahtumaan osallistujien kuin kökkäläistenkin kannalta, toteaa hankevetäjä Piritta Malkamäki.

Hankkeessa järjestetään yritysten ja yhdistysten yhteisiä tapaamisia ja tutustumismatkoja, työpajatyyppistä koulutusta, verkostoitumismahdollisuuksia sekä haastatellaan yrityksiä.  Hanke tekee yhteistyötä lukion palvelu- ja matkailukurssin kanssa.

Yhdistys hakee toiminnallaan asumisviihtyvyyden ja paikkakunnan vetovoimaisuuden parantamista.

Jatkotoimenpiteenä hankkeessa ideoidaan kehityshankkeita, joita tarkennetaan eri teemoihin.

YYA – Yritysten ja yhdistysten aktivointihanke
Hallinnoija Härmien kehittämisyhdistys ry
Yhteyshenkilö Juha Kärnä
Hankevetäjä Piritta Syrjälä

Hankkeen tavoitteena on aktivoida paikallisten yhdistykset ja yritykset yhteisiin kehittämistoimiin matkailun ja metalliteollisuuden alalla. Hankkeessa järjestetään yritysten ja yhdistysten yhteisiä tapaamisia ja tutustumismatkoja.
Hankkeen kustannusarvio 100 000 €
Tuki (eu+valtio+kunta) 90 000 €
Yksityinen rahoitus 10 000 €
Hankeaika 1.11.2015-31.20.2017
Toteutusalue Kauhava

Kotisivu

 

Scroll to Top