Yksityistiekunnat toimiviksi Alajärvellä

Yksityisteiden hoito ja tiekuntien toimivuus korostuvat tulevaisuudessa entistä enemmän. Yhä useammat toimet teiden varsilla vaativat teiden käytettävyyttä ympärivuotisten kuljetuksiin. Erityisesti metsätalouden kuljetukset tulevat lisääntymään yksityisteillä lähivuosina uusien puunjalostukseen liittyvien investointien myöstä. Tämä edellyttää tiekuntien hallinnon, yksi-köinnin ja tienhoidon ajan tasalla olemista. Teiden hoito vaatii entistä enemmän myös osaa-mista ja aikaa. Tieisännöintipalvelu voisi olla tulevaisuuden ratkaisu teiden hoidossa.

Yksityistiekunnat toimiviksi Alajärvellä -hanke jakaantuu kahdeksi hankkeeksi, esiselvitys- ja varsinaiseen kehittämishankkeeseen. Tämä hanke on esiselvityshanke, jonka tavoitteena on tehdä selvitys varsinaisen kehittämishankkeen toimien sisällön ja toimenpiteiden määrittämiseksi.

Hankkeen aikana kartoitetaan Alajärvellä olevien yksityistiekuntien hallinnon ja yksiköinnin ti-lanne, arvioidaan tiekuntien yhdistämistarpeet, kartoitetaan mahdolliset tieisännöintipalvelujen tarjoajat ja arvioidaan tiekohtaisesti metsätalouteen liittyvät kuljetustarpeet lähivuosina.
Hankkeen kustannusarvio 30 000,00 €
Julkinen tuki 27 000,00 €
Yksityinen rahoitus 3 000,00 €
Hankeaika 1.12.2018 – 30.06.2019

https://www.torstai-lehti.fi/2019/02/02/alajarvella-selvitellaan-yksityistiekuntia-ja-niiden-toimintaa/

Loppuraportti_ 80281_Metsakeskus_Yksityistiekunnat toimiviksi

dav

Projektipäällikkö Arto Valkama jakaa tietoa hankkeen aloitusseminaarissa.

Scroll to Top