Yhteistyön mallintaminen

Yhteistyön mallintaminen: Pilottikohteena monipalvelukeskus teollisuuspuiston kupeessa. Projektin tavoitteena on uusien palvelutuotantotapojen ja tilojen sekä yhteistyön kehittäminen ja mallintaminen paikalliseen kumppanuuteen perustuen. Hankkeessa luodaan uusi kustannustehokas toimintamalli lähipalvelujen tuottamiseen. Hankkeen osapuolia rohkaistaan yhteistyöhön ja vuoropuheluun. Hankkeen tavoiteltuja vaikutuksia ovat maaseudun elinvoiman ja asukkaiden elämänlaadun ja palveluiden parantaminen.

Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.

Hallinnoija: Luoma-ahon kylätoimikunta kyläyhdistys ry,
yhteyshenkilö Marjo Vistiaho.
Hankkeen kustannusarvio 70 000,00 €
Julkinen tuki  63 000,00 €
Yksityinen rahoitus7 000,00 €
josta talkootyötä4 200,00 €

Hankeaika 1.6.2016-30.9.2017

Kylän kotisivu

Yhteistyön mallintaminen_21037 Loppuraportti

Scroll to Top