Yhdessä – Suomi 100 juhlavuosi

Teemahanke, jossa Aisaparin toiminta-alueella toimivat yhteisöt toteuttavat omaleimaisia, uusia tapahtumi ja tempauksia, joihin osallistuu eri-ikäisiä ihmisiä. Tapahtumien yhteinen tekijä on se, että Suomi täyttää 100 vuotta vuonna 2017.

Teemahankkeeseen osallistuu 9 yhdistystä, joilla on kaikkiaan 11 tapahtumakokonaisuutta ja yksittäisiä tapahtumia kertyy yli 40.

Lisätietoa hankkeen kotisivulta

Hallinnoija Aisapari ry, yhteyshenkilö Päivi Kultalahti

Hankkeen kustannusarvio 81 730 €
Tuki (eu+valtio+kunta) 67 444 €
Yksityinen rahoitus 12 786 €
josta talkootyötä 9 414 €
Hankeaika 01.10.2016 – 30.06.2018
Scroll to Top