Vetovoimaa ja viihtyvyyttä Vimpeliin

Hankkeessa parannetaan Vimpelin keskustan alueen viihtyvyyttä yhteisesti. Sitoutamme keskustan alueen toimijat viihtyvyyteen ja tuodaan esille, mitä etua viihtyvyyden parantaminen meille kaikille antaa. Panostamalla viihtyvyyteen keskustassa, pystymme parantamaan koko paikkakunnan julkisuuskuvaa. Hankkeessa myös parannamme ja vahvistamme Vimpelin yhteisöbrändiä. Vahvalla, positiivisella yhteisöbrändillä on mahdollisuus ylläpitää elinvoimaa ja saada lisää yrityksiä, lisää asukkaita, lisää vierailijoita. Hyvä, vahva yhteisöbrändi auttaa myös nykyisten asukkaiden ja toimijoiden sitouttamisessa sekä matkailun lisäämisessä. Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja tuominen esille parantaa brändiä ja nykyisten toimijoiden mielikuvia.

Hankkeen numero 65377, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Vimpelin Yrittäjät r.y., yhteyshenkilö Susanna Korkiatupa.
Hankkeen kustannusarvio 50 000,00 €
Julkinen tuki 45 000,00 €
Yksityinen rahoitus 5 000,00 €
josta talkootyötä4 500 €

Hankeaika 1.12.2018-31.07.2020

Loppuraportti

Vimpelin yrittäjät ry

Scroll to Top