Väinöntalo eläväksi

Väinöntalo eläväksi on pilottihanke, joka tuottaa verkkosisältöä paikallisen historian ja elämäntavan esittämiseksi suurelle yleisölle sekä mittaa näiden sisältöjen tavoittavuutta ja kiinnostavuutta kansallisesti sekä kansainvälisesti. Hankkeen keihäänkärkenä tuotetaan ammattitaidolla tehty kahdeksanosainen (8 x 5-10 min) Talonpoikain elämää -lyhytdokumenttielokuvasarja, joka käsittelee historiallisen järviseutulaisen talonpoikaistalon arkista elämää monitahoisesti. Lisäksi hankkeessa tuotetaan talonpoikainelamaa.fi verkkosivusto, jonne tuotetaan erityyppistä teksti-, kuva- ja videosisältöä jakaen tätä myös sosiaalisen median kanaviin.
Tuottamalla mainittua sisältöä on hankkeen tavoitteena tuottaa laadukasta materiaalia ja siten kasvattaa Väinöntalon brändiarvoa ja lisätä sen tunnettuutta, yhdistää ja osallistaa eri-ikäisiä evijärveläisiä ja järviseutulaisia aina lukiolaisista eläkeläisiin sekä kasvattaa alueen matkailuvirtoja ja toimia pilottihankkeena muille talonpoikaismuseoille. Hanke jatkaa Väinö Tuomaalan, yhden Suomen merkittävimmän kansanperinteen tallentajan, työtä päivittäen sitä nykypäivän odotuksia ja vaatimuksia vastaavaksi.

Hankkeen numero 108210, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Evijärven kunta, yhteyshenkilö Tuomo Saari.
Hankkeen kustannusarvio 49 650,00 €
Julkinen tuki 44 685,00 €
Yksityinen rahoitus 4 965,00 €
josta talkootyötä 4 965,00 €

Hankkeen toteutusaika on 01.11.2019 – 31.12.2020

Kotisivu: https://talonpoikainelamaa.fi/

Perustietoa museosta: http://vainontalo.blogspot.com/

Scroll to Top