Twinning villages

Hankkeessa luodaan kolmelle Aisaparin alueen kylälle (Luoma-aho, Itäkylä ja Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti) pohja ystävyyskylätoimintaan. Hankkeessa lisätään kansainvälistä toimintaa Aisaparin kylille ja luodaan kylille mahdollisuus saada uusia ideoita toimintansa ja palveluiden kehittämiseen omilla kylillään järjestämällä vierailuja muihin EU-alueen kyliin ja tutustumalla kohdemaiden kulttuuriin.
Hankkeessa on mukana kolme kylää Aisaparin alueelta: Luoma-aho (Alajärvi), Itäkylä (Lappajärvi) ja Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti (Vimpeli). Kansainväliset kumppanit ovat GDR Valle del Guadalhorce (Espanja) sekä Bouillon Cube (Ranska) ja LAG Grand Pic Saint Loup (Ranska). Hankkeessa on mukana molemmista maista 4–6 kylää.

Hankkeessa on vuoden 2021 aikana ylläpidetty kyläläisten yhteistä kansainvälistä facebook-ryhmää, jonne on lisätty kuvia, videoita ja kyläesittelyjä. Facebook-ryhmä toimii kyläläisten yhteisenä viestintäkanavana. Ryhmässä on tällä hetkellä 83 jäsentä.

Koska korona on estänyt matkustamisen, kyläläisille on järjestetty kansainvälisiä virtuaalitapaamisia. Niiden aikana kyläläiset ovat tutustuneet toisiinsa ja hankkeessa mukana oleviin kyliin sekä jakaneet ideoita ja hyviä käytäntöjä. Virtuaalitapaamisia järjestettiin vuoden 2021 aikana neljä. Tapaamisia on pidetty myös paikallisesti kolmen hankkeessa mukana olevan kylän kesken.

Vuoden 2021 aikana alettiin tekemään kumppaneiden yhteistä julkaisua ystävyyskylätoiminnasta sekä järjestettiin Espanjan kielen ja kulttuurin ilta. Joulukuussa järjestettiin myös ensimmäinen opintovierailu Espanjaan, mutta huonon koronatilanteen takia suomalaiset osallistuivat siihen virtuaalisesti.

Vuonna 2022 järjestetään opintovierailut Aisaparin alueelle ja Ranskaan sekä paikallinen työpaja kyläläisille, jossa mm. suunnitellaan ystävyyskylätoiminnan jatkoa. Kumppaneiden yhteinen julkaisu tullaan myös saamaan valmiiksi.


Hankkeen numero 122297, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Aisapari ry, yhteyshenkilö Ellinoora Takala.
Hankkeen kustannusarvio 49 803,00 €
Julkinen tuki 49 803,00 €

 Facebook: https://www.facebook.com/groups/217349786155044/

Scroll to Top