Tienviitat Järviseudun maa- ja puutarhatalouden tulevaisuuteen

Järviseudun Ammatti-instituutti ja Luonnonvarakeskus hakevat hankkeella näkemyksiä siihen, mihin alueella olisi tulevaisuudessa suunnattava maa- ja puutarhatalouden elinkeinojen kehittämistä ja koulutusta.
Hanke tarjoaa ennakointitutkimusta työkaluna käyttäen skenaarioita ja esityksiä alueen ja tarkasteltavan toimialan tulevaisuudesta. Tulosten perusteella voidaan suunnata alueen kehittämishankkeita alkavalla ohjelmakaudella sekä kehittää luonnonvara-alan koulutuksen alueellista infrastruktuuria ja sisältöä. Hanke tarjoaa alkutuotannon ja ruokaketjun yrityksille ennakointitietoa käytettäväksi esimerkiksi investointipäätösten tukena. Hankkeen lopputuloksena syntyy valmiiksi pohjustettuja ja taustoitettuja hanke- ja investointiesityksiä maatalous- ja puutarha-aloille.
Hanketta on valmisteltu yhdessä alueen tuottajajärjestöjen, alueen  maaseutuelinkeinotoimien ja yrittäjien kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda alueelle kaikkia tahoja hyödyttävä yhteistyömalli koulutuksen, tutkimuksen ja yrittäjien välille.
Hankkeessa selvitetään eri teemoja ja tulevaisuuden mahdollisuuksia alueen maatalous- ja puutarhatuotannon kehittämiseksi, siten että tuotanto on vastuullista, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa.
Elinkeinojen, opetuksen ja tutkimuksen alueellisten tarpeiden kehittämisanalyysin lisäksi hanke toimii onnistuessaan monistettavana esimerkkinä yksittäisen maantieteellisen alueen (Aisapari Leader ry:n alue) maatalouden ja puutarha-alan
kehittymisskenaarioista ja kehittämistarveanalyysistä.

Hankkeen numero 120954, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Luonnonvarakeskus, yhteyshenkilö Kalle Hoppula.
Hankkeen kustannusarvio 49 999,99 €
Julkinen tuki 49 999,99 €

Hankeaika: 01.03.2020 – 31.12.2021

Kotisivu https://www.luke.fi/

 

Scroll to Top