Tartu maisemaan – Grab the landscape

Leader Aisapari ry:n, Leader Kuudestaan ry:n ja Leader Ceder Axarquian taidetoimijat tuottavat yhteistyössä opetuspaketin, joka tarjoaa uusia menetelmiä taiteen tekemiselle, näkemiselle, kokemiselle ja esittämiselle käyttäen sekä perinteisiä tekniikoita, että hyödyntäen digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia. Kohderyhmänä on alueiden nuoriso, joka halutaan houkutella uusilla käytännöillä taideharrastuksen pariin. Hankkeen teemana on maisema ja tavoitteena antaa uusi arvo omalle maaseutuympäristölle opetuspaketin ja kansainvälisen vuorovaikutuksen kautta. Hankkeen päätteeksi järjestetään maisemasymposiumi Nelimarkka-museon tiloissa Alajärvellä. Tulokset esitetään myös perinteisten, pop-up ja virtuaalinäyttelyiden muodossa eri tapahtumien yhteydessä molemmissa maissa. Tavoitteena on solmia Alajärven Villa Väinölän ja Riogordon Villa Kaarnan välinen ystävyyssopimus, joka jatkaa yhteistyötä hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen numero 99686, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Alajärven kaupunki , yhteyshenkilö Soile Haapala.
Hankkeen kustannusarvio 50 000,00 €
Julkinen tuki 45 000,00 €
Yksityinen rahoitus 5 000,00 €
josta talkootyötä 1 000,00 €

Hankeaika: 01.06.2020 – 31.05.2021

Kotisivu: https://www.nelimarkka-museo.fi/

Scroll to Top