Rural working hub

Rural working hub: creating communal working spaces for entrepreneurs an telecommuters -hanke etsii hyviä toimintamalleja ja jaetaan tietoa sekä hyviä käytänteitä etätyötilojen/ yhteisöllisten työtilojen suunnittelusta sekä toimintaperiaatteista. Hanke kokoaa olemassa olevat etätyötilat yhteen ja löydettäväksi sähköisesti sekä edistää uusien etätyötilojen syntymistä sekä tiloista tiedottamista. Kansainvälinen yhteistyöhanke, kumppanina Longford Local Community Development Committee Irlannista.
Hankkeen numero 113809, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Aisapari ry, yhteyshenkilö Heli Talvitie.
Hankkeen kustannusarvio 56 600,00 €
Julkinen tuki 50 940,00 €
Yksityinen rahoitus  5 660,00 €

Hankeaika: 01.12.2019 – 31.12.2021

Facebook: https://www.facebook.com/RuralWorkingHub

Scroll to Top