Pohjalainen kotiseutu

Hallinnoija: Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
Vastuullinen tutkija Sulevi Riukulehto, yhteyshenkilö Timo Suutari

 

Pohjalainen kotiseutu -hankkeessa muodostetaan tulkinta Järviseudun alueen asukkaiden kotiseutukäsityksistä sekä kotiseudun avainkohteista. Hankkeen lähtökohtana on ajatus, että ihmisen paikkaan kiinnittymisen ensisijainen muoto on henkilökohtaisten kokemusten varaan rakentuva kotiseutu ja niistä muodostuva kollektiivinen kotiseutuidentiteetti. Hankkeessa testataan ja synnytetään malleja paikallisen kehittämistoiminnan tueksi. Kotiseutukäsityksiä kartoitetaan internetissä toimivan paikkatietojärjestelmän avulla, jossa asukkaan voivat merkitä itselleen tärkeitä kohteita suoraan verkkopohjaiselle kartalle. Lisäksi aineistoa täydennetään alueella järjestettävien suunnittelu- ja analysointityöpajojen avulla.

Hankkeen kustannusarvio  118 000 €
Tuki (eu+valtio+kunta)  106 200 €
Yksityinen rahoitus 11 800 €
josta talkootyötä  1800 €
Hankeaika 1.10.2015-31.12.2017
Toteutusalue Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Kauhava (entisen Kortesjärven kunnan alue)
Loppuraportti
Scroll to Top