Outdoor Leader – Aisaparin reitit

Kyseessä on Aisaparin alueella toteutettava yleishyödyllinen kansainvälinen hanke. ”Outdoor Leader / Aisaparin reitit” -hankkeessa edistetään Aisaparin alueen retkeilyreittien ja ulkoilualueiden paikallisia kehittämistavoitteita sekä kehitetään vastaavien kohteiden kanssa kansainvälistä yhteistyötä.
Hankkeen pääkohderyhmänä ovat Leader-alueella sijaitsevat retkeilyreitit ja ulkoilualueet sekä niiden kanssa yhteistyössä toimivat paikalliset yritykset, yhdistykset, kunnat ja reittien asiakkaat.
Toimenpiteinä on retkeilyreittien toiminnallisuuden, palvelutason, markkinoinnin ja tuotetarjonnan kehittäminen yhteistyössä muiden vastaavien toimijoiden kanssa esimerkiksi reittien tarinallistamista hyödyntäen. Hankkeen keinoin pyritään myös lisäämään reittien tunnettuutta sekä kehittämään niiden ylläpitomalleja, palvelujen tasoa sekä kansainvälisyyttä.
Hankkeen kansainvälisessä osiossa haetaan mallia Ruotsista reittien kehittämiseen, reitistöjen ja niihin liittyvien toimijoiden palvelutuotannon lisäämiseen ja laatuun. Tavoitteena on myös reitistöjen välisen yhteistyön lisääminen, jotta reittien kulkijoille on tarjolla uusia mahdollisuuksia luontoelämyksiin, paikallisuuden kokemiseen ja hyvään asiakaspalveluun.

Hanke on päättynyt, tutustu loppuraporttiin LINKISSÄ

Hallinnoija: Aisapari ry, yhteyshenkilö Marita Mattila.
Hankkeen kustannusarvio 43 434,00 €
Julkinen tuki 43 434,00 €
Hankeaika 03.06.2019 – 31.12.2020

Scroll to Top