Omistajanvaihdosten edistäminen Härmänmaalla

Tilastokeskuksen mukaan Kauhavalla on noin 1500 yritystä ja Lapualla noin 1100 yritystä. Edellä mainittuja lukuja mukaillen pelkästään Kauhavan ja Lapuan alueella on odotettavissa satoja ikääntymisestä johtuvia omistajanvaihdoksia seuraavana vuosikymmenenä. Hankkeen yhteistyöverkostoon hankkeen toteuttamisessa kuuluvat Kauhavan ja Lapuan kaupunkien elinkeinotoimet, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät sekä paikallisyhdistykset Alahärmästä, Kauhavalta, Kortesjärveltä, Ylihärmästä ja Lapualta
Hankkeen numero 119131, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Kauhavan kaupunki, yhteyshenkilö Juha-Martti Kuoppala.
Hankkeen kustannusarvio 111 776,72 €
Julkinen tuki 100 599,05 €
Yksityinen rahoitus 11 177,67 €
Hankeaika: 01.05.2020–31.10.2021

Mäenpää palvelee

Hankkeen projektipäällikkönä palvelee Pasi Mäenpää.
– Jo ensimmäisten työpäivien aikana olen havahtunut siitä tosiasiasta kuinka tärkeää seutukunnallemme on aktiivinen ja kehittyvä sekä tässä tapauksessa myös jatkuvuutta näkevä yritystoiminta, Pasi Mäenpää sanoo.
– Kauhavan ja Lapuan kaupungit tekevät todella ansiokasta työtä yritystoiminnan edellytysten luomiseen ja ylläpitämiseen. Yrittäjäjärjestöt ovat aktiivisia ja välittävät viestiä kentältä päättäjille ja päinvastoin. Olosuhteet yrittämiselle ja uusien yrittäjien astumiselle remmiin ovat mitä parhaimmat.
On arvioitu, että alueen noin 2 600 yrityksen joukosta noin viidennes pohtii ja tekeekin jo asioita omistajanvaihdosta ajatellen tällä vuosikymmenellä. Se tarkoittaa useamman sadan yrityksen omistajan vaihtumista seuraavan 10 vuoden aikana. Alueen elinkeinoelämän kannalta on tärkeää, ettei yksikään yritys koosta tai toimialasta riippumatta jää vaille mahdollisuutta löytää uutta omistajaa.
Hankkeella edistetään yritysten jatkajien löytymistä ja lisätään yritysten myyntikelpoisuutta.
Mäenpää on ollut osallisena yritysasioissa juristin ja rahoittajan näkökulmasta työskennellessään pankissa lakimiehenä ja luottoriskipäällikkönä, ja uskoo löytävänsä kaikkiin kysymyksiin ja esille tuleviin asioihin ratkaisun.

Projektipäällikkö Pasi Mäenpää.
Scroll to Top