Metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen Evijärven lähivaluma-alueella 

Evijärven lähivaluma-alueen metsäojitusalueiden vesiensuojelulliseen kunnostamiseen liittyvä toimenpiteiden kartoitus ja suunnittelu Evijärveen päätyvän, järven lähivaluma-alueelta peräisin olevan ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi.

Hankkeen kustannusarvio 15 000,00 €
Julkinen tuki 12 000,00 €
Yksityinen rahoitus 3 000,00 €

Hankeaika 10.10.2016-31.12.2017

Metsätalouden vesiensuojelu loppuraportti

Evijärven kunta

Scroll to Top