Matkailua Alajärven Aalloilla

Hankkeen tavoitteena on kehittää Järviseudun matkailun masterplanissa mainittua tapahtuma – ja kulttuurimatkailua. Tarkoituksena on saada toimintaa myös varsinaisen kesämatkailukauden ulkopuolella ja kehittää Alajärven Aalto-keskuksen ja Nelimarkka-museon ympärille matkailullista vetovoimaa tuottavia, aitoja ja oikeita matkailupalveluja. Hanke osallistuu seudulliseen kehittämistyöhön matkailun saralla. Hanke vastaa virallisen Alvar Aalto matkailureitin tarpeisiin Alajärven Aalto-kohteiden esille tuomiseksi.
Hanke lisää Alajärven tunnettavuutta matkailun ja kulttuurimatkailun osalta. Edistää Alajärven ja Järviseudun matkailua ja luo kysyntää uusille matkailupalveluille. Hanke käynnistää Villa Väinölän käyttösuunnitelman, joka on tehty Aallokko kutsuu- hankkeen aikana, ja vakiinnutetaan Villa Väinölän toiminta osaksi Nelimarkka-museon toimintaa. Hankkeen aikana tehdään laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa koko alueen matkailun kehittämiseksi.

Hankkeen numero 72593, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Alajärven kaupunki, yhteyshenkilö Päivi Haapaniemi.
Hankkeen kustannusarvio 43 000,00 €
Julkinen tuki 38 700,00 €
Yksityinen rahoitus 4 300,00 €

Hankeaika  01.10.2018-30.09.2019

Loppuraportti

Alajärven kaupunki

Scroll to Top