Mahdollisuuksien Mediapaja

Hallinnoija: Lapuan kaupunki / kansalaisopisto
Yhteyshenkilö: Anna-Kaarina Perko

Mediapaja-hankkeessa eri-ikäiset oppijat voivat kehittää tietoyhteiskunnassa välttämätöntä mediaosaamistaan: viestintä-, ilmaisu-, vuorovaikutus- ja medianluku- sekä median käyttötaitoja. Tavoitteena on saada seniorit, nuoret, yhdistykset, kolmannen sektorin toimijat ja yrittäjät tutustumaan uuteen teknologiaan konkreettisen ja intensiivisen työpajatyöskentelyn avulla.
Mediapajassa yritykset tai yhdistykset voivat työstää esimerkiksi omia markkinointimateriaaleja ja saada apua sekä oppia niiden tekemisen. Päätavoitteet Mahdollisuuksien Mediapaja -hankkeessa ovat – kehittää laajaa yhteistyötä alueen eri toimijoiden kesken, – kehittää uudenlaista avointa oppimisympäristöä eri-ikäisille oppijoille – luoda alueellinen malli mediapajatoimintaan.
Mediapaja toimii fyysisesti Lapualla, Vanhan Paukun alueella, mutta hanke voi luoda oppimisympäristöjä sinne missä ihmiset kokoontuvat ja on tarve mediataitojen oppimiselle. Mediapaja koostuu atk-luokkatilasta, pienestä valokuvausstudiosta sekä
luentoluokkatilasta. Hyödynsaajana ovat kaikki Aisaparin alueen asukkaat, jotka ovat kiinnostuneita media-alasta tai haluavat kehittää omaa osaamistaan.

Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.

Hankkeen kustannusarvio 87 000 €
Tuki (eu+valtio+kunta) 78 300 €
Yksityinen rahoitus 8 700 €
josta talkootyötä 6 000 €
Hankeaika 1.9.2015-31.12.2017
Toteutusalue Aisaparin alue
Scroll to Top