Maahanmuuttajien kotouttaminen maaseudulle – kansainvälinen yhteistyöhanke

Kansainvälisessä ja alueiden välisessä hankkeessa kerätään maaseutualueiden hyviä kotouttamiskäytäntöjä ja helpotetaan kotouttamistyötä tekevien verkostoitumista paikallisesti, alueiden välisesti ja kansainvälisesti. Hankkeen tavoitteena on parantaa
maaseudulla tehtävän kotouttamistyön tuloksellisuutta ja näin helpottaa maahanmuuttajien asettumista kaupunkien sijasta maaseudulle. Hankkeessa järjestetään kansainvälisiä tapaamisia ja seminaareja sekä tehdään julkaisu kerätyistä hyvistä käytännöistä

Hallinnoija Aisapari ry, yhteyshenkilö Eeva Arpala

Kustannusarvio: 260 712,40 €
Julkinen tuki 260 712,40 €

Hankeaika 27.10.2016-30.06.2019

Hankkeen kotisivu: https://ruralintegration.eu/

 

Scroll to Top