Luonto- ja kulttuurimatkailu Kauhavalla -esiselvityshanke

Luonto- ja kulttuurimatkailu Kauhavalla-esiselvityshankkeessa tullaan kartoittamaan Kauhavan kulttuurihistoriallisesti ja luontoympäristöltään merkittävät kohteet ja suunnittelemaan näiden pohjalta erilaisia kulttuuriperintöreitistöjä. Samoin hankkeessa kartoitetaan ja suunnitellaan matkailijoita varten erilaiset kävely- ja pyöräreitit mukaanlukien esim. laavut ja luontopolut. Kartoituksessa huomioidaan jo olemassa olevat sekä suunnitellaan uusia reittejä. Osana kartoitusta selvitetään reittien opasteet ja niiden kunto. Kulttuuriperintöreitistöt palvelevat sekä paikallisten asukkaiden kuntoliikuntatarpeita, että vastaavat myös alueen matkailutoiminnan kehittämistarpeeseen. Selvityshankkeen tuloksia hyödynnetään myöhemmin tehtävällä mobiilisovelluksella.

Hankkeen numero 74072, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Härmien Kehittämisyhdistys ry, yhteyshenkilö Juha Kärnä.

Hankkeen kustannusarvio 37 200,00 €
Julkinen tuki 33 480,00 €
Yksityinen rahoitus 3 720,00 €
josta talkootyötä3 720,00 €

Hankeaika 01.09.2018-31.08.2019

Loppuraportti: 74072 reitistö loppuraportti

Reittikooste: Kauhavan luonto-ja kulttuurimatkailureitisto 2020

Härmien Kehittämisyhdistys ry

Scroll to Top