Lavia – Lappajärven ympäristön kylien tietoliikenneyhteyksien esiselvityshanke

Lavia – Lappajärven ympäristön kylien tietoliikenneyhteyksien esiselvityshanke.

Hankkeen hallinnoija Verkox-osuuskunta
Kuvaus
Hankkeen kohderyhmänä olivat Lappajärven ja Vimpelin kylien asukkaat. Hankkeen tarkoituksena oli selvittää alueen tietoliikennetilanne. Esiselvityshankkeessa kartoitettiin käytettävissä olevat yhteydet sekä selvitettiin mahdollisesta valokuituverkosta kiinnostuneet taloudet ja yritykset. Kartoituksen perusteella laadittiin varsinaiselle rakennushankkeelle alustavat reittisuunnitelmat ja kustannusarviot. Näiden pohjalta kylät voivat päättää, miten toimintaa lähdetään jatkossa toteuttamaan.

Leader-tuki 15 600 euroa, hankeaika 16.3.-31.12.2009

Loppuraportti lavia

 

Scroll to Top