Lappajärven Meteoriittikeskus aluekeskukseksi – suunnitteluinvestointi

Hankkeessa kehitetään Lappajärven meteoriittikeskus alueeliiseksi matkailun opastus- ja opetuskeskukseksi ottamalla mukaan Alajärven, Evijärven ja Vimpelin matkailullisesti merkittävät kohteet. Kaikille annetaan mahdollisuus tuoda keskuksessa omat palvelunsa esille.
Meteoriittikeskuksen kiinnostavuutta lisätään viemällä vierailijat virtuaalisesti avaruuteen Mars ja Jupiter planeettojen väliselle asteroidivyöhykkeelle, josta maahan tulleet meteoriitit ovat lähtöisin.
Keskuksen näkyvyyden lisäämiseksi aloitetaan yhteistyö Etelä-Pohjanmaan matkailu Oy:n, ja Pohjanmaalla sijaitsevien valtakunnallisten matkailu- ja palveluyritysten kanssa.

Hankkeen numero 75421, kehittämishanke. Hanke jakautuu kehittämiseen ja investointiosuuteen.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Lappajärven kunta, yhteyshenkilö Heikki Mäkipää.
Hankkeen kustannusarvio, investointi 43 600,00 €
Julkinen tuki 43 600,00 €

ja kehittäminen:  Hankkeen kustannusarvio 25 925,50 €
Julkinen tuki 25 925,50 €

Hankeaika 1.6.2018 – 31.12.2020

Scroll to Top