Kuntoloikka

Kehitetään toimijoiden välistä yhteistyötä niin, että jokaisella olisi sekä mahdollisuus että intoa kuntonsa kohottamiseen ja hyvinvointinsa parantamiseen. Yhdistysten ja seurojen, julkisten toimijoiden ja yritysten toimintakenttää selkiytetään niin, että palveluiden päällekkäisyys ja pirstaleisuus voidaan välttää. Monimuotoiset liikkumisen tavat sekä vertaisryhmien ja virtuaalisuuden hyödyntäminen ovat keskeisiä toimintoja. Hankkeen numero 128752, kehittämishanke.

Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.

Hallinnoija: Järvilakeuden kansalaisopisto, yhteyshenkilö Leea Keto.

Hankkeen kustannusarvio 83 500,20 € Julkinen tuki 75 150,18 €

Yksityinen rahoitus 8 350,02 €, josta talkootyötä 8 350,02 €

Hankeaika 1.9.2020-30.12.2022

Scroll to Top