Kulttuurikuokka – paikalliskulttuurin osaamista, kokemuksia ja kumppanuutta

Kulttuurikuokka -hankkeessa tavoitteena ovat kulttuurialan toimijoiden keskinäinen verkostoituminen sekä verkostoituminen yritysten ja matkailutoimijoiden kanssa, tiedonvaihto, kumppanuuksien rakentaminen ja tuotekehitystä palveleva yhteistyö.
Toimijat ohjataan kehittämispolulle, jonka tavoitteena on osaamisen parantaminen erityisesti kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan, asiakasturvallisuuden sekä saavutettavuuden ja digitalisaation kysymyksissä. Hankkeen tuloksena maaseudun kulttuuripalvelujen tunnettuus ja saavutettavuus paranee ja niiden jatkuvuus turvataan.

Hankkeen numero 210291, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Aisapari ry,  yhteyshenkilö Mervi Niemi-Huhdanpää.

Hankkeen kustannusarvio 143 240,14 €
Julkinen tuki 143 240,14 €.
Hankeaika 01.09.2022 – 31.12.2024.

Scroll to Top