Kotouttaminen tutuksi

Kotouttaminen tutuksi -hanke on tiedonvälityshanke ja sen tarkoitus on tietoa välittämällä tukea yritysten sekä organisaatioiden valmiuksia työllistää maahanmuuttajia. Tavoitteena on saada uusia asukkaita seutukunnalle, kehittää kotouttamispalveluita maahanmuuttajien integroimiseksi osaksi Järviseutua ja suomalaista yhteiskuntaa, välittää tietoa ja valmentaa yrityksiä sekä organisaatioita vastaanottamaan erilaisilla taustoilla olevia ihmisiä osaksi yhteistä työkulttuuria. Hanke edistää työvoiman saatavuuden helpottumista ja väestön ikärakenteen tasapainottumista.

Hankkeen numero 111569, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy, yhteyshenkilö Vesa Alanko-Luopa.
Hankkeen kustannusarvio 52 259,00 €
Julkinen tuki 47 033,10 €
Yksityinen rahoitus 5 225,90 €

Hankeaika 01.09.2020 – 30.06.2021

Kotisivuhttp://www.jpyp.fi/hanketoiminta/

Scroll to Top