Kansainväliset mallit ikääntyvien avuksi

Kansainväliset mallit ikääntyvien avuksi on kansainvälisiä parhaita käytäntöjä ja malleja ikäystävälliseen toimintaan kartoittava esiselvityshanke. Hankkeessa haetaan mallia kansainvälisiltä osaajilta ja tuotetaan niistä käytännön esimerkkejä ja tutkimustietoa sisältävää materiaalia. Hankkeen tarkoituksena on kannustaa etenkin palvelualan toimijoita ikäystävälliseen palveluiden muotoiluun.
Hankkeen numero 65812, esiselvityshanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Aisapari ry, yhteyshenkilö Mervi Niemi-Huhdanpää.
Hankkeen kustannusarvio 18 075,00 €
Julkinen tuki 14 460,00 €
Yksityinen rahoitus 3 615,00 €

Hankeaika 9.04.2018 – 29.04.2019

Hankkeessa toteutettu OPAS

Uutinen kotisivulta: http://www.aisapari.net/uutiset/yhteisot-muisti–ja-ikaystavallisiksi

Kansainväliset mallit ikääntyvien avuksi loppuraportti

Scroll to Top