JärviseutuGoesSmart

JärviseutuGoesSmart- hanke on kohdennettu erityisesti tukemaan kärkitoimialojen (rakennus- ja teknologiateollisuus) teollisuusalan yrityksiä, mutta hankkeen kautta välitetty tieto ja oppi hyödyttävät eri toimialojen yrityksiä ja organisaatioita laajasti.
Hankkeen tavoitteena on kasvattaa yritysten kilpailukykyä ja työn tuottavuutta, edistää osaajien työllistymistä yrityksiin sekä luoda laajempia ja vahvempia verkostoja korkeakoulujen, kuntien/kaupunkien, kotimaisten ja kansainvälisten osaajien sekä elinkeinoelämän välille.
Hankesuunnitelma on rakennettu kolmen tavoite/toimenpidesuunnitelman ympärille:
1. Liiketoiminnan tuottavuuden kehittäminen.
2. Polku kansainvälistymiseen.
3. Korkeakouluyhteistyö ja korkeakouluopiskelijoiden tavoittaminen.

Hankkeen numero 109057, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy, yhteyshenkilö Viivi Korkiatupa.
Hankkeen kustannusarvio 120 000,00 €
Julkinen tuki 96 000,00 €
Yksityinen rahoitus 24 000,00 €

Hankeaika: 1.09.2020 – 30.06.2022

Kotisivu http://www.jpyp.fi/

Scroll to Top