Järviseudun yritysryhmän koulutushanke tuotteistamiseen

Järviseudun yritysryhmän koulutushankkeen muodostaa kymmenen Järviseudun seutukunnan alueella toimivaa yritystä, joita yhdistää tarve nostaa omaa osaamistaan matkailupalveluiden tuotteistamisessa.

Hankkeen hallinnoija on SeAMK  ja yhteyshenkilöinä Elina Järvinen ja Sanna Jyllilä.

Mukana olevat yritykset ovat
1.Kultahehku Oy
2.Kultainen Kiulukka
3. Kivitippu SPA Oy
4.Lakis Oy
5.Lappajärven kesäteatteri Oy
6. Maalaiskartano Puustellissa
7. Koskikievari Lappajärvi Oy/Lomakylä Tapiola
8. TMI Karoliina Takamäki/Voimavaratila Taikamäki
9. T:mi Miika Lahnalampi/Kalastuspalvelut Lahnalampi
10.Lappajärven Loma-Golf Oy

Yritysten palvelutarjonta edustaa perinteisiä matkailupalveluita; majoitus-, ravintola- ja ohjelmapalveluita sekä ostos- ja käyntikohteita.
Yritysryhmän koulutushankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä alueen matkailuyritysten tuotekehityksen osaamista, antaa yrityksille työkaluja tuotteistamiseen sekä saada aikaiseksi Järviseudun matkailun master planissa esitetyn vision mukaisia tuotteita. Hankkeen myötä yrittäjien osaamisen taso kasvaa ja yrityksille syntyy uusia myytäviä tuotteita ja sitä kautta yritykset saavat lisää näkyvyyttä ja tunnettuutta eri asiakaskohderyhmissä. Lisäksi hankkeen kautta syntyvän verkoston avulla yrittäjille syntyy uusia yhteistyömahdollisuuksia. Välillisesti seutukunnallinen matkailun vetovoima kasvaa ja matkailuidentiteetti vahvistuu.

Hankkeen kustannusarvio 22 940,00 €
Tuki EU 7 226,10 €
Tuki valtio 6 537,90 €
Tuki kunta 3 441,00 €
Tuki (eu+valtio+kunta) 17 205,00 €
Yksityinen rahoitus 5 735,00 €
Hankeaika 1.1.2019 – 31.12.2019

Scroll to Top