Järviseudun kulttuuripyöräreitit

Hallinnoija Järviseutu-Seura ry
Yhteyshenkilö Hannu Nevala
Järviseudulla on useita maakunnallisesti sekä kansallisesti merkittäviä kulttuuri- ja luontoympäristöjä sekä -kohteita, joita on mahdollisuus yhdistää osaksi liikkumista ja joiden ympärille on mahdollisuus kehittää uusia liikkumisen elementtejä.

Mielenkiintoisesti toteutetut pyöräreitit lisäävät alueen väestön kiinnostusta oman lähialueen luonto- ja kulttuurikohteisiin sekä antaa virikkeellisen ympäristön kuntoilla ja hoitaa omaa terveyttä sekä hyvinvointia. Tavoitteena on kehittää Järviseudun kuntien alueelle kuntakohtaisia sekä ylikunnallisia pyöräilyreittejä, jotka kokoavat yhteen alueen eri nähtävyydet ja kulttuurikohteet.

Pyöräily on helppo tapa retkeillä ja tutustua omaan lähiympäristöön ja kauempaa tuleville pyöräily tarjoaa erilaisen mahdollisuuden tutustua seutukunnan nähtävyyksiin, historiaan, luontoon ja alueen omaleimaisuuteen. Pyöräilyyn voi myös yhdistää muun muassa geokätköilyä ja valokuvausta.

Toimenpitein kehitetään omaehtoisen pyöräilyliikunnan kehittymistä seutukunnalla. Samalla luodaan alueen matkailu- ja virkistyspalveluita tuottaville yrityksille mahdollisuus kehittää uusia palveluita ja tuotteita. Tavoite on samalla kehittää seutukuntaa alueena, joka tarjoaa virikkeellisiä sekä virallisesti merkittyjä pyöräilyreittejä.

Kulttuuripyöräreitti houkuttaa liikkumaan kaiken ikäisiä. Reiteistä laaditaan sähköiset oppaat.

Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.

Kustannusarvio 38 555,66 €
Julkinen tuki 34 700,00 €
Yksityinen rahoitus 3 855,66 €, josta talkootyötä 3 855,66 €
Hankeaika 01.01.2016 – 31.12.2017
Toteutusalue: Lappajärvi, Evijärvi, Alajärvi, Vimpeli

Järviseudun_kulttuuripyöräreitit_loppuraportti

Tutustu reitteihin googlekartoilla: https://kraatteri.net/pyoraily/

Scroll to Top