Hallitukset töihin!

Hankkeen nimi: Hallitukset töihin! Aisaparin alue – aktivointihanke maaseudun mikro- ja pienyritysten hallitustyöskentelyn kehittämiseksi

Hyvin organisoidulla ja toteutetulla hallitustyöskentelyllä tai Advisory Board -toiminnalla on erittäin suuri merkitys yrityksen menestykselle. www.hallituspartnerit.fi/hallitustyo/.

Tässä hankkeessa aktivoidaan alueen mikro- ja pk-yrityksiä käynnistämään jakehittämään hallitustyöskentelyään. Työtä tehdään kenttätyönä yrityksissä hyödyntäen käynnissä olevan pilot-hankkeen kokemuksia ja aineistoa.

Kartoitetaan yrityksiä, joiden kehitysvaiheeseen hallitustyöskentely voisi tuoda eniten lisäarvoa, kontaktoidaan ko. yrityksiä puhelimitse ja sovitaan yrityskäynnistä. Yrityskäynnin aikana tehdään yritykselle hallitustyöskentelyn tilaa ja yrityksen tulevaisuuden haasteita peilaava analyysi. Määritellään yhdessä yrittäjän kanssa, millaista osaamista yrityksen hallitukseen tarvittaisiin ja millainen hallitus olisi kokoonpanoltaan.

Toteutetaan hallituksen ulkopuolisen jäsenen haku hyödyntäen mm. Hallituspartnerit -verkostoja. Hankkeen tueksi muodostetaan alueen elinkeinojen kehittäjien kanssa yhteistyöverkosto. Tämä yhteistyö käynnistetään yhteisellä workshopilla. Yhteistyöverkoston kanssa toteutetaan myös muutamia yrityksille suunnattuja tiedotustilaisuuksia.

Määrällisinä mittareina on 25:lle yritykselle toteutettu analyysi, joka aiempien kokemusten perusteella tullee johtamaan siihen, että hallitus- tai AB-työ käynnistyy 10-15:ssa yrityksessä.

Hankkeen numero 83759, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, yhteyshenkilö Pertti Kinnunen.
Hankkeen kustannusarvio 41 618,75 €
Julkinen tuki 35 375,93 €
Yksityinen rahoitus 6 242,82 €

Hankeaika 1.11.2018 – 31.12.2020

Scroll to Top