Halkosaaren-Nykälänniemen matkailualueen kehittäminen

Hanke kartoitti kehittämistoimenpiteitä matkailun edistämiseksi. Hanke vahvisti koko Lappajärven matkailualaa, sillä siinä kartoitettiin ja sunniteltiin kehittämistoimenpiteitä, jotka liittyivät kulkuyhteyksien parantamiseen, Lappajärven monipuoliseen hyödyntämiseen, alueen virkistyskäyttöön ja vapaa-aikapalveluihin, ohjelmapalveluihin, infrastruktuurin parantamiseen, matkailupalveluihin sekä alueen matkailullisten kohderyhmien tarkentamiseen ja uusien kohderyhmien tavoittamiseen.

Hankkeen kohderyhmänä olivat alueen yritykset ja yhteisöt. Hankkeen toiminta painottui Lappajärvellä Nykälänniemen ja Halkosaaren alueille.

Hankeen hallinnoija Lappajärven kunta

Hankeaika: 1.9.2012 – 31.5.2014.

Julkinen tuki 49 500 €

Scroll to Top