Geocooperation Germany–Finland

Hanke on kansainvälinen kehittämishanke kahden perusteilla olevan geoparkin välillä, suomalaisen Lappajärven Kraatterijärven geoparkin (Impact Crater Lake Geopark) ja saksalaisen Sachsen Mitte geoparkin välillä. Hankkeen tavoitteena on tukea näiden kahden kohteen kehittämistä kansainvälisiksi Unescon sertifioimiksi geopark kohteiksi. Toimenpiteinä on vaihtaa hyviä käytänteitä geopark toiminnan organisoimisesta ja Unescon geopark-kriteerien täyttämisestä. Lisäksi vaihdetaan ajatuksia kohteiden kestävän liikenteen kehittämisestä sekä tehdään näitä geopark kohteita tunnetuksi kumppanialueella geologianäyttelyn vaihtamisen kautta. Hanke täydentää ja tukee muita kohteiden kehittämishankkeita.
Hanke on kansainvälinen yhteistyöhanke, jossa kumppanina on saksalainen Leader Silbernes Erzgebirge. Hankkeen toteutuksessa ovat tiiviisti mukana Kraatterijärven Geopark ja Geopark Sachsen Mitte. Molemmissa geoparkeissa on suunnitelmassa hakea virallista geopark sertifikaattia. Hankkeen aikana jaetaan parhaita käytäntöjä ja vinkkejä geopark-hakemusten täyttämiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Hankkeen aikana hankkeen kumppanit ovat tavanneet virtuaalikokouksissa noin kerran kuukaudessa. Paikallisena toimena Suomessa on valmisteltu kraatterijärven kansainvälistymissuunnitelmaa ja yhdessä saksalaisten kanssa valmistellaan vinkit hyvään geoparkhallintoon ”sustainable geopark management”

Koska kansainvälisiä vierailuja ei ole vielä pystynyt tekemään, on hankkeessa suunniteltu kiertävät geopark näyttelyt alueen kirjastoihin. Näyttelykierros päättyi Lapualle 19.1.2022. Hankkeen opintomatkat Saksaan ja Suomeen toteutetaan touko-kesäkuussa, mikäli mahdollista.

Hankkeen numero 129224, kehittämishanke.

Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Aisapari ry, yhteyshenkilö Heli Talvitie.
Hankkeen kustannusarvio  45 000,00 €
Julkinen tuki 45 000,00 €

Hankeaika 01.06.2020 – 31.12.2021 (jatkoaika haettu)

 

Scroll to Top