FRANSU – Bioenergian monet mahdollisuudet

Hanketta toteutetaan yhteistyössä Ranskassa sijaitsevan Dinan Agglomération
alueen kanssa. Yhteistyöllä halutaan edistää osapuolten aluekehitystä, samalla
kehittäen näiden kahden maaseutualueen välistä yhteistyötä. Ydintavoitteena
on tiedonvaihto erilaisten uusiutuvien energiajärjestelmien ja -ratkaisujen sekä
metsäenergian tehokkaamman hyödyntämisen osalta.
Hankkeen numero 98661, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Thermopolis Oy, yhteyshenkilö Pauli Sneck.
Hankkeen kustannusarvio 100 000,00 €
Julkinen tuki 90 000,00 €
Yksityinen rahoitus 10 000,00 €

Hankeaika: 01.10.2019 – 30.11.2021

Kotisivu: https://www.thermopolis.fi/

Scroll to Top