Evijärven elinkeinojen kehittämispolut

Yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille on tarjolla monenlaisia elinkeinopalveluita eri tarpeisiin ja yritystoiminnan vaiheisiin paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Tarjolla olevat palvelut ovat kuitenkin hajallaan, kaikki yritykset eivät tiedä niistä riittävästi, palvelut voivat olla vaikeasti saatavilla, löydettävissä tai tavoitettavissa, ne voivat olla raskaita käyttää tai palveluita ei osata tai haluta hyödyntää kattavasti. Tietoisuutta elinkeinopalveluiden voi lisätä sekä niiden käyttöä ja hyödyntämistä voi tehostaa, jos ne tunnetaan paremmin ja niistä on saatavilla kootusti tietoa esillä yhdessä paikassa.
Hankkeessa rakennetaan Evijärvelle elinkeinopalveluiden digitaalinen palvelupolku, josta palvelut löytyvät kootusti yhdestä paikasta palvelukuvauksineen ja yhteystietoineen. Palvelupolun rakentamisen pohjaksi tehdään yrittäjille tarvekartoitus elinkeinopalveluista. Palvelupolkua rakennetaan yhteistyössä yritysten kanssa. Palvelupolku lisää tietoisuutta saatavilla olevista palveluista sekä parantaa niiden saatavuutta ja käyttöä. Digitaalisen version lisäksi palvelupolusta tehdään paperisena julkaistava printtiversio. Tiedotus ja viestintä tukevat hankkeen onnistumista ja palveluiden saamista kootusti esille sekä nykyistä laajemmin potentiaalisten käyttäjien tietoisuuteen.

Hankkeen numero 99721, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Evijärven kunta, yhteyshenkilö Teemu Kejonen.
Hankkeen kustannusarvio   27 850,00 €
Julkinen tuki  26 499,27 €
Yksityinen rahoitus   1 350,73 €
josta vastikkeetonta työtä 1 350,73 €

Hankeaika 01.08.2019 – 01.08.2020

Scroll to Top