Etelä-Pohjanmaan Järviseudun OutdoorsLife

Hallinnoija:  Järviseutu-Seura ry
Yhteyshenkilö Hannu Nevala
Edistetään uusien virkistys-ja matkailukäyttöön soveltuvien, virallisesti luokiteltujen reitistöjen toteuttamista ja selvitetään myös muita alueita, joille voidaan kehittää
uusia virkistys- ja aktiviteettimatkailua palvelevia kokonaisuuksia.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hankkeen kustannusarvio 131 640 €
Tuki (eu+valtio+kunta) 117 119 €
Yksityinen rahoitus 14 441 €
josta talkootyötä 11 000 €
Hankeaika 15.6.2015-31.7.2017
Toteutusalue Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini, Vimpeli
Facebook-sivu Luonnon Oma Puisto
Scroll to Top