Elävä Aalto

Suunnitellaan ja toteutetaan kävelyreitti, joka yhdistää Aallon suunnittelemat kohteet, kehitetään uudenlaisia toimintamalleja ja palveluita, joiden avulla kasvatetaan Alajärven tunnettavuutta merkittävänä Aalto-kaupunkina.
Alajärvi liittyy kiinteästi Alvar Aallon lapsuus- ja nuoruusvuosiin.  Alvar Aallon suhde Alajärveen vahvistui edelleen, kun hän rakensi Pynttärin rantaan Aino Aallon suunnitteleman Villa Floran, jossa aviopari vietti kesiään parinkymmen vuoden ajan 1920-luvun puolivälistä alkaen. Villa Flora on edelleen Aallon suvun omistuksessa ja käytössä. Myöhemmin Alvar Aalto on tuonut esille Alajärvellä vietetyt ajan vaikutusta ja merkitystä myöhäisempää uraa ajatellen.
Alajärveä kutsutaan yhdentoista Aallon kaupungiksi. Alajärven Aalto-keskus sisältää useita merkittäviä Aallon suunnittelemia rakennuksia sekä monumentteja. Kohteet muodostavat maakunnallisesti, kansallisesti sekä kansainvälisestikin merkittävän ja
ainutlaatuisen arkkitehtuuri- ja kulttuuriympäristön. Aallon suunnittelemat rakennukset kuuluvat olennaisena osana Alajärven kaupunkikuvaan.

Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.

Hallinnoija: Alajärven kaupunki, yhteyshenkilö Esa Kaunisto.
Hankkeen kustannusarvio 58 555,56 €
Julkinen tuki 52 700,00 €
Yksityinen rahoitus  5 855,56 €
josta talkootyötä  5 855,56 €

Hankeaika 1.11.2016-31.12.2017

Web-sivu: Aalto ja Alajärvi

Elävä Aalto loppuraportti

Aalto-kierros palvelukartassa

lehtileike.1lehtileike.2lehtileike.3lehtileike.4

 

Scroll to Top