Asumisen monet muodot

Hankkeessa käynnistettiinä toimenpiteet, joiden avulla toteutetaan Järvi-Pohjanmaalla asumis- ja rakentamistapahtuma vuonna 2013. Tapahtuma tukee Järvi-Pohjanmaan vetovoimaisuutta, alueen osaamisen hyödyntämistä ja uuden teknologian käyttöönottoa. Tapahtuma koostuu useista asuntorakentamisen kohteista Järvi-Pohjanmaan alueella. Hanke oli esiselvityshanke, jossa kartoitettiin tapahtuman toteuttamiseen soveltuvat kohteet, erilaisten asukasryhmien tarpeet sekä erilaisten toimijoiden intressit ja resurssit osallistua tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen.

Julkinen tuki 40 000 euroa.

Hankeaika 1.5.2010-31.10.2011

Loppuraportti asumisen_monet_muodot

asumisen monet muodot2

Scroll to Top