JoTe – Johtamisjärjestelmää kehittämällä toiminta tehokkaammaksi

Useilla alueemme PK-yrityksillä on tarve joko johtamisjärjestelmän luomiseen tai olemassa olevan johtamisjärjestelmän kehittämiseen ja jalkauttamiseen. Tarve tulee usein isojen, kansainvälisten asiakkaiden puolelta, jotka edellyttävät alihankintaverkostoltaan systemaattista ja dokumentoitua tapaa varmistaa koko toiminnan laatu ja erilaisten riskien hallinta. Johtamisjärjestelmän puute estää pahimmassa tapauksessa asiakassuhteen jatkuvuuden..
PK-yritysten operatiivinen toiminta vie monesti niin suuren osan ajasta, että oman toiminnan kehittämiseen ei jää riittävästi aikaa. Hankkeen tavoitteena on yrityksistä lähtenyt tarve käyttöönottaa yrityskohtainen johtamisjärjestelmä tai kehittää jo aiemmin luotua järjestelmää, joka ei yrityksen kehittyessä enää välttämättä vastaa yrityksen toimintatapaa. Johtamisjärjestelmä pohjautuu uuden ISO 9001:2015 standardin vaatimuksiin. Hankkeen puitteissa on mahdollista ottaa mukaan myös uusitun ympäristöjärjestelmän ISO 14001:2015:n sekä muita johtamisjärjestelmään liittyvien standardien mukaisia osia yrityksien tarpeiden mukaan. Kehitettävä järjestelmä on mahdollista arvioida ja sertifioida kolmannen osapuolen toimesta yrityksen niin halutessa.

Hankkeen on tarkoitus edistää eteläpohjalaisten yritysten verkostoimista sekä hyvien käytäntöjen välittymistä yrityksestä toiseen hankkeen yhteisten tilaisuuksien myötä. Hanke vahvistaa myös yritysten kumppaniverkostoja ja yritysten keskinäistä yhteistyötä, mikä vaikuttaa myös osaltaan yritysten kasvumahdollisuuksiin ja potentiaaliin tarjota asiakkaille entistä isompia kokonaisuuksia. Kun hankkeessa on mukana eri toimialojen yrityksiä, yritykset pääsevät näkemään muiden toimialojen tapoja toimia ja voivat ammentaa niistä menetelmiä myös omaan toimintaansa.
Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat LEADER-ryhmä Aisaparin toiminta-alueella toimivat pienet ja keskisuuret yritykset.

Hankkeen numero 55399, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Emineo Oy, yhteyshenkilö Marko Alalantela.
Hankkeen kustannusarvio 61 152,75 €
Julkinen tuki 45 864,56 €
Yksityinen rahoitus 15 288,19 €
Hankeaika 01.10.2017 – 30.09.2019
Scroll to Top