Valkealammen kehittämishanke

Alajärven Lehtimäellä sijaitseva Valkealampi muodostaa yhdessä Ähtärin kaupungin ja Soinin kunnan kanssa Suomenselän alueen, joka poikkeaa muusta Etelä-Pohjanmaasta korkeuserojen, mäkisyyden ja järvisyyden vuoksi. Alajärven Valkealammen aluetta on markkinoitu ”Etelä-Pohjanmaan lappina”, monipuolisia mahdollisuuksia tarjoavana ja huomattavia luonnonarvoja omaavana, omaleimaisena ulkoilu- ja virkistysalueena. Valkealampi on tunnettu ja perinteikäs matkailualue, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet nauttia luonnosta ja liikunnasta.
Valkealammen alue on yksi Suomenselän alueen virkistyskäyttöä ja matkailua palveleva kärkikohde, jossa on paljon kehittämismahdollisuuksia alueen luonnonolosuhteista johtuen. Lehtimäen Matkailu Oy on tarjonnut majoitus- ja muita matkailualanpalveluja Valkealammella. Matkailualan toiminta on kuitenkin vähitellen hiipunut, ja matkailukäyttöä koordinoiva Lehtimäen Matkailu Oy on ajettu alas v. 2013 aikana. Nyt on ajankohtaista suunnitella Valkealammen alueen käyttö uudestaan
Hankkeen numero 41479, kehittämishanke.
Hanke on saanut rahoituksen Leader AISAPARI ry:ltä.
Hallinnoija: Alajärven kunta, yhteyshenkilö Esa Kaunisto.
Hankkeen kustannusarvio 35 511,00 €
Julkinen tuki 31 959,90 €
Yksityinen rahoitus 3 551,10 €
josta talkootyötä 3 551,10 €
Hankeaika 01.08.2017 – 31.12.2018
Scroll to Top